VIII Ogólnopolska Konferencja Naukowa „ZARZĄDZANIE INFORMACJĄ W NAUCE” ONLINE

27.11.2020

Zaproszenie

Szanowni Państwo,                                                              

Polskie Towarzystwo Informacji Naukowej oraz Zakład Zarządzania Informacją Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie serdecznie zapraszają na  VIII. Ogólnopolską Konferencję Naukową z cyklu: Zarządzanie informacją w nauce. Wydarzenie to, wyjątkowo w tym roku, w sytuacji pandemicznej, zaplanowano jako spotkanie jednodniowe, które odbędzie się 27 listopada 2020 r. w formule zdalnego dostępu czyli wideokonferencji za pośrednictwem platformy MS Teams (środowisko Microsoft Office 365).

Do udziału w Konferencji zapraszamy pracowników naukowych, doktorantów, studentów, a także przedstawicieli instytucji, firm działających w obszarach związanych z funkcjonowaniem sektora nauki. Zapraszamy Państwa do współpracy i prezentacji wyników badań własnych w formie referatów.

Dr hab. Diana Pietruch-Reizes, prof. UJ

Prezes PTIN

Tematyka

Celem konferencji jest zwrócenie uwagi  na zmiany zachodzące w systemie funkcjonowania informacji w nauce w kontekście dynamicznego rozwoju nowych technologii informacyjno-komunikacyjnych. Zapraszamy do prezentacji prac badawczych i wymiany doświadczeń związanych z szeroko rozumianą problematyką informacji naukowej w ujęciu interdyscyplinarnym. Przedmiotem rozważań będą zagadnienia teoretyczne i doświadczenia praktyczne, w szczególności:

 • procesy informacyjne zachodzące w systemie nauki
 • bariery informacyjne w nauce
 • kreowanie i użytkowanie wiedzy za pomocą nowoczesnych technologii informacyjnych i komunikacyjnych (ICT)
 • otwarta nauka, otwarcie dostępu do wiedzy (wyników badań naukowych), jej przepływ w społeczeństwie, rola bibliotek akademickich
 • europejska chmura dla otwartej nauki, usługi następnej generacji w zakresie gromadzenia, przechowywania i przetwarzania (np. analizy, symulacje, usługi wizualizacji) oraz udostępniania dużych zbiorów danych naukowych
 • infrastruktury informatyczne, informacyjne i telekomunikacyjne dla nauki; nowatorskie sposoby komunikacji naukowej, absorpcji wiedzy,
 • zarządzanie własnością intelektualną i transfer wiedzy pomiędzy uczelniami wyższymi i przedsiębiorstwami
 • biblioteki cyfrowe, repozytoria wiedzy naukowej, bazy publikacji; system publikowania informacji naukowych.
Rada naukowa

prof. dr hab. Wiesław Babik
Uniwersytet Jagielloński

prof. dr hab. Iwona Hofman
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

dr Elżbieta Kocowska-Siekierka
Centrum Innowacji i Transferu Wiedzy Uniwersytetu Wrocławskiego sp. z o.o.

dr hab. Katarzyna Materska, prof. UŚ
Uniwersytet Śląski

dr hab. Diana Pietruch-Reizes, prof. UJ
Uniwersytet Jagielloński
Polskie Towarzystwo Informacji Naukowej

dr hab. Maria Próchnicka, prof. UJ
Uniwersytet Jagielloński

prof. dr hab. Barbara Sosińska-Kalata
Uniwersytet Warszawski

dr hab. Magdalena Wójcik, prof. UJ
Uniwersytet Jagielloński

Terminy
 • do 31 października 2020 roku – zgłoszenia uczestnictwa, poprzez przesłanie formularza zgłoszeniowego,
 • do 31 października 2020 roku – nadsyłanie abstraktów wystąpień,
 • do 25 listopada 2020 roku – nadsyłanie prezentacji multimedialnych,
 • 27 listopada 2020 roku – VIII Ogólnopolska Konferencja Naukowa Zarządzanie informacją w nauce
Program

Program konferencji (plik PDF)