MISJA PTIN

Głównym zadaniem PTIN jest: „upowszechnienie w społeczeństwie przeświadczenia o wysoce ważnej roli i znaczeniu informacji naukowej i technicznej w rozwoju społeczno-gospodarczym i postępie naukowo-technicznym oraz konieczności ich wykorzystania w działaniach twórczych i decyzyjnych” – zgodnie z zapisem ujętym w statucie PTIN. Zapis ten można uznać za posłanie Stowarzyszenia, wyrażające jego służebną rolę wobec procesu kształtowania naszej przyszłości naukowej i technicznej. Upowszechnienie w społeczeństwie przeświadczenia o roli INT, to głównie proces doskonalenia organizacji funkcjonowania informacji naukowej w kraju oraz proces szerokiej edukacji informacyjnej społeczeństwa – w przyszłości społeczeństwa informacyjnego.

Główne cele Polskiego Towarzystwa Informacji Naukowej to:

 • działanie na rzecz kształtowania niezbędnych warunków dla rozwoju teorii i doskonalenia organizacyjnych i metodycznych aspektów działalności informacyjnej w obszarze nauki, kultury i gospodarki.
 • dążenie do zintegrowania środowiska twórców i użytkowników informacji,
 • udzielanie pomocy w rozwiązywaniu problemów środowiska,
 • upowszechnianie wiedzy o roli i znaczeniu informacji dla postępu naukowo-technicznego i społeczno-gospodarczego rozwoju kraju.

Wymienione powyżej cele Towarzystwo będzie realizować poprzez działanie, na zasadach partnerstwa, ze wszystkimi zainteresowanymi organizacjami szczebla centralnego i terenowego, w realizacji zadań dotyczących:

 • prowadzenia badań w zakresie teorii i rozwoju informacji naukowej
 • podnoszenia efektywności i sprawności organizacyjnej placówek i funkcjonowania systemów informacyjnych
 • prac legislacyjnych i badawczo-wdrożeniowych w dziedzinie informacji naukowej
 • działalności szkoleniowej pracowników i użytkowników informacji oraz prac związanych z kształceniem kadr informacyjnych w systemie edukacji narodowej
 • promocji działalności informacyjnej i popularyzacji osiągnięć z dziedziny informacji naukowej i technicznej
 • rozwoju działalności wydawniczej w zakresie problemów i zagadnień związanych z informacją naukową i techniczną oraz
 • współdziałania i wymiany doświadczeń ze stowarzyszeniami i instytucjami krajowymi i zagranicznymi przy rozwiązaniu problemów związanych z informacją naukową.