XV Krajowe Forum Informacji Naukowej i Technicznej

18-19.09.2019

Zaproszenie

Szanowni Państwo,

W listopadzie 1991 r. zorganizowano I Krajowe FORUM Informacji Naukowej i Technicznej, na którym dokonano przeglądu stanu działalności w zakresie informacji naukowej i technicznej oraz polityki jej rozwoju. Prezentowano zagadnienia kompleksowej obsługi informacyjnej użytkownika w sferze nauki, techniki i przemysłu, wskazując na osiągnięcia ośrodków INT oraz uczelni wyższych w rozwoju systemów informacyjnych, technologii systemów ekspertowych.

Od tego czasu, co dwa lata Polskie Towarzystwo Informacji Naukowej (PTIN) przygotowuje konferencje z cyklu Krajowe FORUM INT.

W bieżącym roku PTIN organizuje piętnastą ogólnopolską konferencję naukową, wzorem lat ubiegłych z udziałem gości zagranicznych, pod hasłem Informacja – Wiedza – Innowacje w Europejskiej Przestrzeni Badawczej.
Mamy zaszczyt zaprosić Państwa do udziału w XV Forum INT, które odbędzie się w dniach 18-19 września 2019 r. na Wydziale Zarządzania i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.

Zapraszamy Państwa do wymiany poglądów i doświadczeń, do dyskusji oraz prezentacji problemów teoretycznych, metodologicznych i praktycznych w odniesieniu do zagadnień informacji z uwzględnieniem kontekstu interdyscyplinarnego.

Serdecznie zapraszamy do aktywnego udziału w XV Krajowym Forum INT.

Z wyrazami szacunku
dr hab. Diana Pietruch-Reizes
Prezes Zarządu PTIN

Organizatorzy

Organizator konferencji:

POLSKIE TOWARZYSTWO INFORMACJI NAUKOWEJ

Komitet organizacyjny

Przewodnicząca – dr hab. Diana Pietruch-Reizes

Członkowie

dr hab. Renata Frączek
dr Paloma Korycińska
dr Anna Matysek

Miejsce konferencji

Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej
Uniwersytetu Jagiellońskiego
ul. prof. St. Łojasiewicza 4, 30-348 Kraków

Terminy
 • nadesłanie formularza zgłoszeniowego
  nadesłanie abstraktu referatu w języku polskim i angielskim
  zgłaszanie propozycji tematów do przedstawienia w ramach sesji posterowych
  do 15 maja 2019 do 15 lipca 2019
 • przesłanie informacji do autorów o przyjęciu referatu przez Komitet Programowy XV FORUM INT
  do 15 lipca 2019
 • nadesłanie pełnego tekstu referatu
  do 15 lipca 2019
 • wniesienie opłaty konferencyjnej
  do 15 lipca 2019
 • zgłoszenie udziału bez referatu
  do 31 sierpnia 2019
 • konferencja
  18 – 19 września 2019

  Program

  Program XV Forum (plik PDF)