ZEBRANIA ZARZĄDU

24 listopada 2022 r. odbyło się zebranie Zarządu PTIN

w związku z sytuacją pandemiczną w trybie online, w trakcie którego poruszono m.in.nastepujące zagadnienia:

 • Sprawy związane z bieżącą działalnością PTIN – Informacje dotyczące organizacji Walnego Zebrania Członków PTIN w trybie zdalnym /MS Teams 15 grudnia 2022, I termin – 12.15; II termin – 12.30
 • Proponowany porządek obrad:
  1. Otwarcie Zebrania i przyjęcie proponowanego porządku obrad.
  2. Wybór Prezydium Walnego Zebrania.
  3. Sprawozdanie z działalności Zarządu PTIN w okresie listopad 2017 – listopad 2022.
  4. Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej w czasie trwania kadencji.
  5. Sprawozdanie z działalności Sądu Koleżeńskiego w czasie trwania kadencji.
  6. Dyskusja nad przedstawionymi sprawozdaniami.
  7. Udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi.
  8. Wybory władz PTIN na kolejną kadencję.
9 listopada 2022 r. odbyło się zebranie Zarządu PTIN

w związku z sytuacją pandemiczną w trybie online, w trakcie którego poruszono m.in.nastepujące zagadnienia:

 • Przygotowania do IX. Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej z cyklu: Zarządzanie informacją w nauce w dniach 24-25 listopada 2022 r.
 • Przygotowanie programu Sesji Jubileuszowej: CZWARTEK, 24 LISTOPADA 2022 11.00-13.00 Sesja Jubileuszowa 30 lat PTIN:
  • 11.00-11.15 Otwarcie Sesji Jubileuszowej – 30 lat PTIN (1992-2022) – dr hab. Diana Pietruch-Reizes, prof. UJ, prezes Zarządu PTIN
  • 11.15-11.30 Znaczenie społecznego ruchu naukowego – prof. dr hab. Iwona Hofman, Rada Towarzystw Naukowych PAN
  • 11.30-12.00 Polskie Towarzystwo Informacji Naukowej w ujęciu historycznym – dr hab. Renata Frączek, wiceprezes Zarządu PTIN
  • 12.00-12.30 Polskie Towarzystwo Informacji Naukowej – nowe wyzwania – dr hab. Diana Pietruch-Reizes, prof. UJ, prezes Zarządu PTIN
  • 12.30-13.00 Współpraca PTIN, ISKO PL i Zakładu Zarządzania Informacją UJ – prof. dr hab. Wiesław Babik, Uniwersytet Jagielloński, Krajowy koordynator International Society for Knowledge Organization (ISKO) w Polsce
 • Informacje Prezesa Zarządu PTIN dr hab. Diany Pietruch-Reizes, prof. UJ na temat udziału w III Kongresie Towarzystw Naukowych – Społeczny wymiar działalności towarzystw naukowych, Gdańsk (20-22 października 2022), przewodniczenie Sesji – Działania towarzystw w naukach społecznych i humanistycznych w kształtowaniu postaw i świadomości społecznej. Prezes PTIN wystąpiła w Sesji Plenarnej II z referatem pt. Zainteresowanie doktorantów działalnością towarzystw naukowych.
1 lipca 2022 r. odbyło się zebranie Zarządu PTIN

w związku z sytuacją pandemiczną w trybie online, w trakcie którego poruszono m.in. nastepujące zagadnienia:

 • Sprawy związane z bieżącą działalnością PTIN
 • Działania związane z organizacją w trybie online przez Polskie Towarzystwo Informacji Naukowej przy współpracy merytorycznej Zakładu Zarządzania Informacją Instytutu Studiów Informacyjnych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie IX. Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej z cyklu: Zarządzanie informacją w nauce w dniach 24-25 listopada 2022 r.
 • Decyzja o organizacji Sesji Jubileuszowej w ramach konferencji ZIwN
14 grudnia 2021 r. odbyło się zebranie Zarządu PTIN

w związku z sytuacją pandemiczną w trybie online, w trakcie którego poruszono m.in. nastepujące zagadnienia:

 • Sprawy związane z bieżącą działalnością PTIN
 • Jubileusz 30-lecia PTIN 1992-2022, sprawy organizacyjne
 • Informacja Prezesa Zarządu PTIN dr hab. Diany Pietruch-Reizes, prof. UJ o rozwiązaniach prawnych w odniesieniu do statusu towarzystw i stowarzyszeń naukowych i naukowo-technicznych oraz systemu finansowania społecznego ruchu naukowego w Polsce dyskutowanych w Radzie Towarzystw Naukowych PAN.
28 czerwca 2021 r. odbyło się zebranie Zarządu PTIN

w związku z sytuacją pandemiczną w trybie online, w trakcie którego poruszono m.in. nastepujące zagadnienia:

 • Sprawy związane z bieżącą działalnością PTIN
 • Przygotowania do jubileuszu 30-lecia FORUM  INT (1991-2021), w tym organizacji (w trybie spotkania online lub w trybie hybrydowym) przez Polskie Towarzystwo Informacji Naukowej  XVI FORUM  Informacji Naukowej i Technicznej w październik 2021
 • Zapowiedź jubileuszu 30-lecia PTIN 1992-2022. Konferencja jubileuszowa – maj 2022.
18 grudnia 2020 r. odbyło się zebranie Zarządu PTIN

w związku z sytuacją pandemiczną w trybie online, na którym poruszono m.in.nastepujące kwestie:

 • Sprawy związane z bieżącą działalnością PTIN
 • Informacja o działalności Rady Towarzystw Naukowych PAN i udziale prezesa PTIN, dr hab. Diany Pietruch-Reizes, prof. UJ w pracach Rady
 • Sprawozdanie dotyczące VIII. Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej z cyklu: Zarządzanie informacją w nauce; która odbyła się jako spotkanie jednodniowe 27 listopada 2020 r. w formule zdalnego dostępu czyli wideokonferencji za pośrednictwem platformy MS Teams (środowisko Microsoft Office 365).
 • Plan pracy PTIN na rok 2021
 • Sprawozdanie o stanie finansów PTIN na koniec 2020 r.
31 stycznia 2020 r. odbyło się zebranie Zarządu PTIN

W programie spotkania były m.in.:

 • Sprawy związane z bieżącą działalnością PTIN
 • Raport – XV FORUM  Informacji Naukowej i Technicznej / Informacja – Wiedza – Innowacje w Europejskiej Przestrzeni Badawczej, 18-19.09.2019
 • Plan pracy PTIN na rok 2020
 • Kwartalnik PTINT. Co dalej? Nowe propozycje, współpraca z platformą Biblioteki Jagiellońskiej UJ
 • Prace związane z organizacją przez Polskie Towarzystwo Informacji Naukowej przy współpracy merytorycznej Zakładu Zarządzania Informacją Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie VIII. Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej z cyklu: Zarządzanie informacją w nauce w listopadzie 2020 r.
 • Sprawozdanie o stanie finansów PTIN na koniec 2019 r.

Miejsce: Kraków, Uniwersytet Jagielloński, Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej, ul. St. Łojasiewicza 4.

28 czerwca 2019 r. odbyło się zebranie Zarządu PTIN
Details

W programie spotkania były m.in.:

 • Sprawy związane z bieżącą działalnością PTIN
 • Stan aktualny finansów PTIN. Stan rachunku
 • Przygotowania do  XV Krajowego FORUM Informacji Naukowej i Technicznej pod hasłem Informacja – Wiedza – Innowacje w Europejskiej Przestrzeni Badawczej
  Termin konferencji: 18 – 19 września 2019

Miejsce: Kraków, Uniwersytet Jagielloński, Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej, ul. St. Łojasiewicza 4.