Monografie

Informacja i język ; księga pamiątkowa poświęcona Profesorowi Eugeniuszowi Ściborowi (1929-2003). Pod red. W. Babika i D. Pietruch-Reizes. Katowice 2013. (Prace PTIN nr 10).

Zarządzanie informacją w nauce. Pod red. D. Pietruch-Reizes i W. Babika ; przy współpr. R. Frączek. Katowice 2010. (Prace PTIN nr 9).

Zarządzanie informacją w nauce. Pod red. D. Pietruch-Reizes. Katowice 2008.

Kierunki i priorytety rozwoju informacji naukowej w kontekście budowania społeczeństwa wiedzy. Pod red. D. Pietruch-Reizes i W. Babika. Katowice 2006. (Prace PTIN nr 6).

Usługi – Aplikacje – Treści w gospodarce opartej na wiedzy. Pod red. D. Pietruch-Reizes i W. Babika. Warszawa 2004, 278 s. (PRACE PTIN NR 5) ISBN 83-904561-5-X

Informacja – Wiedza – Gospodarka. Pod red. W. Pindlowej i D. Pietruch-Reizes. Warszawa 2001, 443 s. (PRACE PTIN NR 4) ISBN 83-904-561-4-1

Forum integracyjne krajowych stowarzyszeń z zakresu informacji naukowej, bibliotekarstwa i dziedzin pokrewnych. Materiały. Pod red. D. Pietruch-Reizes. Warszawa 2000, 180 s. (PRACE PTIN NR 3) ISBN 83-904561-3-3

Społeczeństwo informacyjne w perspektywie nowego tysiąclecia. Materiały z V Krajowego Forum Informacji Naukowej i Technicznej Zakopane 18-21 października 1999. Pod red. D. Pietruch-Reizes, A. Sitarskiej i B. Stefaniak. Warszawa 2000, 127 s. (PRACE PTIN NR 2) ISBN 83-904561-2-5

IV Krajowe Forum Informacji Naukowej i Technicznej. Zakopane 2-5 września 1997r. Warszawa 1997, 336 s. ISBN 83-904561-1-7

III Krajowe Forum Informacji Naukowej i Technicznej. Jastrzębie Zdrój 29 maja – 2 czerwca 1995r. Pod red. Anny Czumak-Bienieckiej. Warszawa 1995, 435 s. ISBN 83-904561

II Krajowe Forum Informacji Naukowej i Technicznej. Jastrzębie Zdrój 14-16 września 1993r. Pod red. Anny Czumak-Bienieckiej. Gliwice 1993, 286 s.

I Krajowe Forum Informacji Naukowej i Technicznej. Jastrzębie Zdrój 19-21 listopada 1991r. Pod red. Andrzeja Bylickiego. Gliwice 1991, 141 s.